Sinds het begin van de tijd is er sprake van overlast. Op dit moment lopen de schattingen naar overlast, vooral in Nederland, uiteen van van tuinkabouters tot snelle auto's. Als één van de weinige internetsites is Meldpuntoverlast.eu vanaf het begin tegen overlast. Gezien alle problemen die samengaan met de massale geboorte van nieuwe mensen, is die opstelling terecht gebleken. Onlangs heeft Meldpuntoverlast.eu dan ook tegen verdere overlast gestemd.

Deze massale geboortegolf leidt tot veel problemen; overlast, vervuiling, verdringing op de arbeidsmarkt en integratie- en huisvestingsproblemen. Voor veel mensen vormen deze zaken een serieus probleem. Klachten worden echter vaak niet gemeld, omdat men het idee heeft dat er toch niets mee wordt gedaan.

Of heeft u last van iets anders?