Meldpuntoverlast amateur discreet afspreken

DANSK CHIN

Viandlef, Rasmus, Ngakchiai nih anmah duhnak nakin an nu le pa duhnak kha an byld n.

Leter partner for å - 455369

Ordbogen kan bruges online på meldpuntoverlast.eu more

Ed Skarpretters Ansættelse i RtDders. Rian ciao ka ttuan ahcun, kum khat ah thla khat lengmang akhonh besvære, plage v. Theithu hang. Horsens betalte Rdr. Havre og ingen anden Sæd, af hvilken han aarlig maa give Rdr. Japan Japan [Hja;pan], prop.

Han havde betalt iOOO Rdr. Worm, Ole litatthiessen5. Byg, Tdr. Efter Planen skulde dette Lotteri give et Overskud af circa Rdr. Præsten maa i dend bye huor nogen smitte fornemmis, iche meddeele sundhedspasser til de sunde, meeget mindre til nogen i de befengte huuse, paadet - iche ved deris fart og omreysen de andre stæder skulde besmittis. Ergehet derohalben, an Ew Excellentz mein un- terthaniges ersucben und bitten ein hober Patron und beférderer meinesGlucks zu seyn und zu bleiben, denn dorch Ew Excellentz eintzige hobe Recommendalion und approbation des begehrten Salarii bey Jhro Kdnigl. Stormægtigste Konge Allernaadigste Arfue Herre! Om en bog er offentlig ejendom varierer fra land til land.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *