Meldpuntoverlast amateur discreet afspreken

TREFF

LOVGIVNINGEN FOR SEX SEKS OM DE

Lovgivningen - 755404

Kommissionen har på denne baggrund anført, at det vil være i direkte modstrid med logikken bag det indre apparent, såfremt medlemsstaterne på trods af, at fællesskabsretten kræver en tilstrækkelig grad af offentliggørelse i sådanne situationer, også selvom kontrakten på grund af dens opbygning eller værdi falder uden for anvendelsesområdet for direktiverne, ikke desto mindre ikke behøvede på nogen måde at offentliggøre kontrakter hvis værdi ligger over de fastsatte tærskler alene med den begrundelse, at de tjenesteydelser, kontrakterne vedrører, falder inden for anvendelsesområdet for direktivets bilag 1B. Volgens mij is er juist een groot verschil tussen.